پلیور کار یقه هفت ایران یونیفرم

پلیور کار یقه هفت ایران یونیفرم

صفحه اصلی دارالترجمه رسمی در کرج

پلیور کار یقه هفت ایران یونیفرم

پلیور کار یقه هفت از پارچه تریکو نخ 40 یوگوسلاوی در رنگ های مختلف طبق درخواست مشتری با توجه به تعداد سفارش در 4 سایز